Notuleren

We leven in een land met een vergadercultuur. Helaas is het notuleren vaak een bijzaak. Het verslag blijft liggen en de actielijst komt kort voor de vergadering bij de medewerkers in de mail. Gevolg: medewerkers worden te laat geïnformeerd en kunnen daardoor niet doen wat er van hen gevraagd wordt. Zonde van de kostbare tijd. Tijdig informeren van medewerkers zorgt voor betere onderlinge communicatie en daarmee een grotere betrokkenheid.

Soorten verslagen

  • (uitgebreide) actielijst – uitwerktijd = vergadertijd
  • beknopt samenvattend verslag – uitwerktijd = 1,5x vergadertijd
  • uitgebreid samenvattend verslag – uitwerktijd = 2x vergadertijd
  • woordelijk verslag – uitwerktijd = 2,5 vergadertijd

Goed notuleren is een vak. Het uitwerken van een vergadering is een langdurige bezigheid. U kunt kosten en tijd besparen door Fiksem in te huren. Fiksem zorgt voor een objectief verslag op basis van uw wensen.

foto-fixem