Claudia Schepel, student aan de Hanzehogeschool Groningen, afdeling Healthy Ageing

Ik ben door een medestudent met Vrougje Fikke van Fiksem in contact gebracht. Ik had iemand nodig die met een kritische blik naar mijn masterthesis kon kijken. Vrougje heeft dat in een korte tijd gedaan. Zij heeft mijn thesis gecontroleerd op spelling, schrijf- en spreektaal. Daarnaast heeft zij aanbevelingen gedaan voor de opmaak en de inhoud van mijn thesis.

Ik heb op een prettige manier met haar samengewerkt en ik kan haar dan ook aanbevelen als je een kritische blik op een tekst nodig hebt.