Mijn naam is Vrougje FikkeFiksem is eigenlijk bij toeval ontstaan. Jarenlang werkte ik als (directie)secretaresse bij heel veel verschillende bedrijven. In het begin was er in de banen een zekere uitdaging, maar al snel werden mijn werkzaamheden routinematige handelingen. Ik miste de uitdaging. Na mijn lerarenopleiding heb ik een opleiding voor directiesecretaresse gevolgd, omdat ik me eigenlijk zelf niet voor de klas zag staan. Bovendien was een baan als secretaresse beter te combineren met mijn grote passie: dansen. Tijdens mijn werk werd ik steeds vaker gevraagd om eens kritisch naar een beleidsstuk te kijken, stukken te schrijven. Daar is mijn passie voor het Nederlands ontstaan.

Ik ben vooral tekstschrijver en redacteur. Bedrijven, verenigingen en stichtingen, maar ook studenten help ik bij het optimaliseren van hun teksten. Ik zie veel teksten langskomen, maar ik mis vaak het menselijke aspect in de teksten. Voor mij is de emotie, de passie heel belangrijk in een tekst. Ik ben van mening dat een tekst met gevoel meer zegt, dan een koude, afstandelijke, zakelijke tekst. Dit probeer ik in mijn teksten naar boven te laten komen. Voor veel studenten is het moeilijk om hun gedachten begrijpelijk en gestructureerd op papier te zetten. Na mijn tekstcontrole hebben deze studenten, maar ook bedrijven een goed leesbare tekst.

Mijn speerpunten liggen op de volgende gebieden:

  • Schrijven van redactionele teksten en advertorials
  • Correctie van teksten, websites etc. naar foutloos Nederlands
  • Redigeren van teksten/verslagen
  • Notuleren van vergaderingen met behulp van een laptop
  • Uittypen van brieven en offertes
  • Ondersteuning en begeleiding van studenten bij het schrijven van hun scriptie
  • Taaltraining Nederlands.