Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Fiksem haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Fiksem ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

In geen geval zal Fiksem aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van of het functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is Fiksem op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

Als u niet tevreden bent over het functioneren van Fiksem of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze site.