Theo Nass, zelfstandig interim controller, penningmeester Raad voor Sociaal Domein Duiven

“Geweldig secretarieel talent, een vakvrouw...”

Als ambtelijk secretaris voor onze Raad voor Sociaal Domein Duiven ondersteunt ze de leden in velerlei opzichten. Ze maakt duidelijke en leesbare verslagen van de bijeenkomsten, zorgt voor de ontwikkeling van de website, databeheer etc.